Inschrijfformulier Lidmaatschap
geslacht:


schrijft in als:


Ik heb de privacy verklaring gelezen en ga hier mee akkoord. (verplicht)

akkoordniet akkoord
Indien ik tijdens mijn bezoek aan het Chapter vergezeld wordt door minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) waar u zeggenschap over hebt, ga ik akkoord met het nemen en publiceren van foto's van deze minderjarige.


Door het invullen en versturen van dit formulier vrijwaar ik het Amsterdam Chapter en haar bestuur van iedere aansprakelijkheid inzake mijn persoonlijke schade of letsel opgelopen tijdens club evenementen. Mijn deelname aan alle evenementen is altijd op eigen risico. Mijn lidmaatschap vangt aan na betaling van het verschuldigde bedrag. Klik het blokje links boven deze tekst aan voor akkoord en druk op Versturen (verplicht)

Ik maak het bij mijn gekozen lidmaatschap genoemde bedrag over op rekening Iban:
NL49 INGB 0009352072 (Bic: INGBNL2A) t.n.v. Amsterdam Chapter
o.v.v. “Naam” en “Contributie + jaartal”.

Sponsors