Aanmelding bestuurslid, kiescommissie en kascommissie 2023


Beste leden van het Amsterdam Chapter,

Conform onze reglementen verloopt de termijn van een aantal officers van onze club aan het eind van dit jaar. Te weten die van twee bestuursleden en die van twee leden van de Kascommissie.

Bij het bestuur betreft het:

Treasurer Dustin van den Horn

Director Kees Righart

Beiden zijn herkiesbaar en gaan voor nog een termijn van drie jaar.

Bij de Kascommissie betreft het:

Loes Braam en Yvonne van den Horn, beide zijn niet herkiesbaar.

We hebben dus sowieso twee kascommissieleden nodig.

Hoe gaat dit in zijn werk m.b.t. het bestuur:
Oktober (nu dus)
, in dit topic kunt u zich aanmelden voor een van beide bestuursfuncties indien u interesse heeft om een van deze functies te vervullen. Hiervoor moet u wel minimaal 3 jaar lid zijn van onze club. U meldt zich via dit topic aan en stuurt een  e-mail waarom u toe wilt treden tot het bestuur.

November, indien er voor een van beide functies (of van beide) geen aanmeldingen binnenkomen, betekent dit dat er voor die functie geen verkiezingen worden gehouden maar dat de herkiesbare officer benoemd wordt voor een nieuwe termijn.
Zijn er wel aanmeldingen, dan beoordeelt het bestuur de aanmeldingen en maakt indien dit nodig is een keuze met betrekking tot geschiktheid voor de vacante functie. Er komen dan verkiezingen.

December, er komt een stemformulier op de site waarop u uw keuze aan kunt geven. Dit formulier gaat naar de *kiescommissie en de secretary. Onafhankelijk van elkaar vindt er controle en telling plaats.
Tijdens de ALV zal de uitslag bekend gemaakt worden wie voor de komende termijn van 3 jaar ingaande januari 2023 Treasurer en Director zijn.

*Hoe gaat dit in zijn werk m.b.t. De kiescommissie:
Als er verkiezingen komen, hebben we een kiescommissie nodig. Deze zorgt voor het tellen van de stemmen en de controle hierop.
Voor deze kiescommissie zoeken we twee leden. U kunt zich ook via dit topic aanmelden hiervoor.

Hoe gaat dit in zijn werk m.b.t. de kascommissie:

Oktober, in dit topic kunt u zich aanmelden voor een van beide vacatures, indien u interesse heeft om deze functie te vervullen. Hiervoor moet u wel minimaal 3 jaar lid zijn van onze club. U meldt zich via dit topic aan en stuurt een gemotiveerde e mail waarom u toe wilt treden tot de kascommissie.

November, indien er voor een van beide functies (of van beide) geen aanmeldingen binnenkomen, betekent dit dat de herkiesbare officer benoemd wordt voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Zijn er wel aanmeldingen, dan beoordeelt het bestuur de aanmeldingen en maakt vervolgens een keuze met betrekking tot geschiktheid voor deze functie. Er komt een stemformulier op de site waarop u uw keuze aan kunt geven. Dit formulier gaat naar de kiescommissie en de secretary. Onafhankelijk van elkaar vindt er controle en telling plaats.
Tijdens de ALV zal de uitslag bekend gemaakt worden wie voor de komende termijn van 3 jaar ingaande januari 2023 de kascommissie leden zijn.

U kunt zich hieronder kandidaat stellen voor een van de hierboven genoemde functie’s.

Naast deze aanmelding stuurt u een gemotiveerde e-mail naar AJ@amsterdamchapter.nl

    Functiekeuze

    Sponsors