Eindejaarsfeest 2022

10 dec

Toppers eindejaarsfeest 2022

Kleding advies: Black and Gold

Locatie: clubhuis

tijd: 19.00 tot 01.00 uur

 

inschrijven door middel van €7,- overmaken op rekeningnummer NL49 INGB 0009 3520 72 tnv Amsterdam chapter onder vermelding van je naam + eindejaarsfeest 2022

Sponsors