Lidmaatschap


Geacht (toekomstig) Amsterdam Chapter lid,

Zoals iedereen weet is het lidmaatschap van het Amsterdam Chapter een waardevol lidmaatschap.
Het chapter organiseert verrassende ride-outs, gezellige evenementen, kortom, altijd volop activiteiten.

Onderstaand vindt u de bedragen voor een lidmaatschap bij het AMSTERDAM CHAPTER.
Het bedrag dat bij uw lidmaatschap hoort, kunt u binnen 14 dagen over maken op rekening
Iban: NL49 INGB 0009352072 (Bic: INGBNL2A) t.n.v. AMSTERDAM CHAPTER te Amsterdam.
(vermeld je naam, het gekozen lidmaatschap en contributie jaar)

Full member € 55,- Lidmaatschap per kalenderjaar.
Associate member € 55,- Lidmaatschap per kalenderjaar.
Life member € 550,- Levenslang lidmaatschap.
Junior member € 25,- Lidmaatschap per kalenderjaar voor kinderen tot 18 jaar

Om nieuw lid te worden, dient u gebruikt te maken van het inschrijfformulier »

Bij een verlenging van uw lidmaatschap kunt u het bedrag behorende bij uw lidmaatschap over maken
op rekening Iban: NL49 INGB 0009352072 (Bic: INGBNL2A) t.n.v. het AMSTERDAM CHAPTER te Amsterdam, met vermelding van je naam, het door u gekozen lidmaatschap en contributie jaar.

Het lidmaatschap wordt na het aflopen automatisch verlengd en na betaling geëffectueerd.
Contributie betalingen dienen voor het nieuwe kalender jaar te worden voldaan, het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar.

Het beëindigen van een lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden, minimaal 1 maand voor einddatum van het lopende kalenderjaar bij onze Membership Officer »

Bij vragen over het lidmaatschap kunt u een e-mail sturen naar info@amsterdamchapter.nl »

Wij zijn ervan overtuigd dat dit jaar weer een geweldig motorseizoen wordt.

Primary Officers
Kees Righart, Director
Olivier van Geldere, Assistant Director
Dustin van den Horn, Treasurer
Erwin Prop, Secretary

Sponsors