Vacante (bestuurs)Functies


Beste leden van het Amsterdam Chapter,

op 24 oktober heeft u een mail van het bestuur ontvangen, m.b.t. verkiezingen en wat er per maand gaat gebeuren, hierbij een update:

Director:

Voor de functie van Director heeft (buiten de director zelf) niemand zich verkiesbaar gesteld, dit betekent dat de huidige Director, Kees Righart voor de komende 3 jaar Director blijft.
Treasurer:
Voor de functie van Treasurer hebben 2 kandidaten zich verkiesbaar gesteld.
Jan van der Meer en Dustin van den Horn zullen de strijd aanbinden voor deze functie.
In november zullen beide zich presenteren via een topic op de website en daarin ons vertellen waarom wij op een van hen moeten stemmen in december.Kiescommissie:

Hierdoor is er nu ook een kiescommissie nodig, deze zorgt voor het tellen van de stemmen en de controle hierop.

Wil je deel uitmaken van de kiescommissie stuur dan een mail naar erwin@amsterdamchapter.nl

Kascommissie:

Voor de Kascommissie was Yvonne van den Horn verkiesbaar en Dustin van den Horn herkiesbaar. De aftredende Treasurer Loes Braam wil nog niet helemaal afscheid van ons nemen en heeft zich verkiesbaar gesteld als Kascommissie lid.

Afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen tussen Jan van der Meer en Dustin van den Horn voor de functie van Treasurer kunnen er dus ook voor de kascommissie verkiezingen nodig zijn.Kortom houdt onze site in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Sponsorss