Verkiezingen nieuwe bestuursleden komen er aan….


Beste leden van het Amsterdam Chapter,

Op 11 oktober heeft u een mail ontvangen van het bestuur m.b.t. de verkiezingen en wat er per maand gaat gebeuren, hierbij een update:
Tot 11 november konden leden zich aanmelden voor de functie van Assistant Director en Secretary. Tevens hadden we bij genoeg aanmeldingen een aantal leden nodig voor de kiescommissie.
Voor de functie van Assistant Director hebben zich vier personen aangemeld.
Voor de functie van Secretary hebben zich twee personen aangemeld.
Voor de kiescommissie hebben zich zes personen aangemeld.
Kortom voor beide functies krijgen we verkiezingen.
In december zullen de personen die zich verkiesbaar hebben gesteld allen een uitleg geven op de website waarom zij zich verkiesbaar hebben gesteld en wat u van hen kan verwachten als u hen kiest.
Tevens komt er een stemformulier op de website waarop u uw keuze voor de beide functies aan kunt geven.
Dit formulier gaat naar de kiescommissie en de Secretary. Onafhankelijk van elkaar vindt er controle en telling plaats. Tijdens de ALV (als we die tegen die tijd kunnen houden) zal de uitslag bekend gemaakt worden wie voor de komende termijn van 3 jaar ingaande medio 2021 de nieuwe bestuursleden zullen zijn.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sponsors