Verkiezingen


Beste leden van het Amsterdam Chapter,

Ons 20 jarig bestaan is dit jaar in het water gevallen door Covid-19 en het eind van deze pandemie is nog niet echt in zicht. De tijd verstrijkt wel gewoon en dat betekent dat we straks in januari als Covid het toelaat toch gewoon weer een ALV gaan houden.
Aangezien de bestuurstermijnen van twee bestuursfuncties eind van dit jaar aflopen, komen er dus weer verkiezingen.

VERKIEZINGEN:
Eind 2020 zijn de termijnen van twee bestuursfuncties verlopen: Assistant Director en Secretary.
U kunt er dus over nadenken of u een bestuursfunctie ambieert.
Wij hadden reeds gemeld dat Erwin zijn jas aan de wilgen ging hangen en weten nu dat dat ook geldt voor Olivier.

BEIDE FUNCTIES ZIJN DUS VACANT!

Hoe werkt e.e.a.:

Oktober
Onderaan deze topic kunt u zich aanmelden voor een van beide bestuursfuncties indien u interesse heeft om een van deze functies te vervullen. Hiervoor moet u wel minimaal 3 jaar lid zijn van onze club. U meldt zich via dit topic aan en motiveert waarom u toe wilt treden tot het bestuur.

November
Indien er voor deze functies geen of maar één aanmelding binnenkomt, betekent dit dat er voor die functie geen verkiezingen worden gehouden maar dat diegene die zich heeft aangemeld benoemd wordt voor een termijn van drie jaar. Is er niemand voor Secretary, blijft Erwin totdat de functie vervult wordt. Voor Olivier geldt dat niet. Het bestuur gaat dan met drie man verder.
Zijn er wel aanmeldingen, dan beoordeelt het bestuur de aanmeldingen en maakt indien dit nodig is een keuze met betrekking tot geschiktheid voor de vacante functie. Er komen dan verkiezingen.

December
Er komt een stemformulier op de site waarop u uw keuze aan kunt geven. Dit formulier gaat naar de kiescommissie en de Secretary. Onafhankelijk van elkaar vindt er controle en telling plaats.

Kiescommissie:
Voor deze verkiezingen hebben we een kiescommissie nodig. Deze zorgt voor het tellen van de stemmen en de controle hierop.
Voor deze kiescommissie zoeken we drie leden. U kunt zich ook via dit topic aanmelden hiervoor.

Tijdens de ALV van 2021 zal de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt worden en als er slechts een kandidaat is, moet de ALV zijn akkoord geven aan deze benoeming.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Ik ben geïnteresseerd in de functie:

Sponsors